ابونجمی

محمد ابونجمی

مسئول کمیسیون آزمون، آموزش و کارآموزی ـ عضو کمیسیون پژوهش و نوآوری

درباره

راه های ارتباطی

اینستاگرام

تلگرام

توییتر

ایمیل