ابوالقاسمی

ملیحه ابوالقاسمی

دبیر دپارتمان حقوق اطلاعات و ارتباطات

درباره

راه های ارتباطی

اینستاگرام

تلگرام

توییتر

ایمیل