مژگان نجف پور

مژگان نجف پور

کارشناس زیرساخت شبکه

درباره

راه های ارتباطی

اینستاگرام

تلگرام

توییتر

ایمیل