پیمان پالیزگیر

پیمان پالیزگیر

رئیس هیئت مدیره استان ـ رئیس کمیسیون توسعه خدمات حقوقی و قضایی ـ مسئول کمیسیون روابط عمومی و امور بین الملل

درباره

راه های ارتباطی

اینستاگرام

تلگرام

توییتر

ایمیل