همايش نقش مرکز وکلاء، کارشناسان رسمي و مشاوران خانواده در ارتباط با کرامت انساني و حقوق عامه در طرح تحول قوه قضائيه
اخبار مرکز جمعه ۱۵ فروردين ۱۳۹۹ - ۷:۴۴ ب.ظ
همايش نقش مرکز وکلاء، کارشناسان رسمي و مشاوران خانواده در ارتباط با کرامت انساني و حقوق عامه در طرح تحول قوه قضائيه
همايش نقش مرکز وکلا، کارشناسان رسمي و مشاوران خانواده قوه قضائيه در ارتباط با کرامت انساني و حقوق عامه در طرح تحول قوه قضائيه
اخبار مرکز جمعه ۱۵ فروردين ۱۳۹۹ - ۷:۴۴ ب.ظ
همايش نقش مرکز وکلا، کارشناسان رسمي و مشاوران خانواده قوه قضائيه در ارتباط با کرامت انساني و حقوق عامه در طرح تحول قوه قضائيه
نتيجه آزمون مشاوران خانواده قوه قضائيه اعلام شد
اخبار مرکز جمعه ۱۵ فروردين ۱۳۹۹ - ۷:۴۳ ب.ظ
نتيجه آزمون مشاوران خانواده قوه قضائيه اعلام شد
فراخوان عمومي انتشار نشريه مرکز وکلا
اخبار مرکز جمعه ۱۵ فروردين ۱۳۹۹ - ۷:۴۳ ب.ظ
فراخوان عمومي انتشار نشريه مرکز وکلا
همايش ملي نقش حقوقدانان در حفظ حقوق عامه در گام دوم انقلاب اسلامي استان کرمانشاه
اخبار مرکز جمعه ۱۵ فروردين ۱۳۹۹ - ۷:۴۲ ب.ظ
همايش ملي نقش حقوقدانان در حفظ حقوق عامه در گام دوم انقلاب اسلامي استان کرمانشاه
سهميه ايثارگري در آزمون وکالت 98
اخبار مرکز جمعه ۱۵ فروردين ۱۳۹۹ - ۷:۴۱ ب.ظ
سهميه ايثارگري در آزمون وکالت 98
مرکز پيشگام در تحقق اصل 35 قانون اساسي
اخبار مرکز جمعه ۱۵ فروردين ۱۳۹۹ - ۷:۴۰ ب.ظ
مرکز پيشگام در تحقق اصل 35 قانون اساسي
شيوه نامه اخذ رأي نيابتي انتخابات هيأت مديره استان تهران
اخبار مرکز جمعه ۱۵ فروردين ۱۳۹۹ - ۷:۴۰ ب.ظ
شيوه نامه اخذ رأي نيابتي انتخابات هيأت مديره استان تهران
اطلاعيه ثبت نام آزمون وکالت 1398
اخبار مرکز جمعه ۱۵ فروردين ۱۳۹۹ - ۷:۳۹ ب.ظ
اطلاعيه ثبت نام آزمون وکالت 1398
اطلاعيه ستاد برگزاري اولين دوره انتخابات هيأت مديره وکلا و کارشناسان رسمي استان تهران
اخبار مرکز جمعه ۱۵ فروردين ۱۳۹۹ - ۷:۳۹ ب.ظ
اطلاعيه ستاد برگزاري اولين دوره انتخابات هيأت مديره وکلا و کارشناسان رسمي استان تهران
تکميل اطلاعات پرونده الکترونيکي پذيرفته شدگان مصاحبه علمي متقاضيان اخذ پروانه مشاوره خانواده
اخبار مرکز جمعه ۱۵ فروردين ۱۳۹۹ - ۷:۳۸ ب.ظ
تکميل اطلاعات پرونده الکترونيکي پذيرفته شدگان مصاحبه علمي متقاضيان اخذ پروانه مشاوره خانواده
پاسخ پرسشهاي متداول درباره نحوه ثبت نام در آزمون وکالت
اخبار مرکز جمعه ۱۵ فروردين ۱۳۹۹ - ۷:۳۸ ب.ظ
پاسخ پرسشهاي متداول درباره نحوه ثبت نام در آزمون وکالت
اطلاعيه تمديد آزمون وکالت 98
اخبار مرکز جمعه ۱۵ فروردين ۱۳۹۹ - ۷:۳۷ ب.ظ
اطلاعيه تمديد آزمون وکالت 98
هيئت حقوقدانان، وکلا و کارشناسان رسمي
اخبار مرکز جمعه ۱۵ فروردين ۱۳۹۹ - ۷:۳۲ ب.ظ
هيئت حقوقدانان، وکلا و کارشناسان رسمي
بخشي از مباني قانون آزمون وکالت مرکز وکلاي قوه قضائيه
اخبار مرکز جمعه ۱۵ فروردين ۱۳۹۹ - ۴:۴۶ ب.ظ
بخشي از مباني قانون آزمون وکالت مرکز وکلاي قوه قضائيه
اعلام نتيجه مصاحبه متقاضيان عضويت يا تأسيس مراکز مشاوره خانواده
اخبار مرکز جمعه ۱۵ فروردين ۱۳۹۹ - ۴:۴۵ ب.ظ
اعلام نتيجه مصاحبه متقاضيان عضويت يا تأسيس مراکز مشاوره خانواده
جلسه آموزشي منابع طبيعي
اخبار مرکز جمعه ۱۵ فروردين ۱۳۹۹ - ۴:۴۳ ب.ظ
جلسه آموزشي منابع طبيعي
اعضاي جديد هيئت مديره کارشناسان رسمي استان کهکيلويه و بوير احمد
اخبار مرکز جمعه ۱۵ فروردين ۱۳۹۹ - ۴:۴۲ ب.ظ
اعضاي جديد هيئت مديره کارشناسان رسمي استان کهکيلويه و بوير احمد
شخصيت مستقل حقوقي، مالي و اداري مرکز وکلا، کارشناسان رسمي و مشاوران خانواده قوه قضائيه
اخبار مرکز جمعه ۱۵ فروردين ۱۳۹۹ - ۴:۳۹ ب.ظ
شخصيت مستقل حقوقي، مالي و اداري مرکز وکلا، کارشناسان رسمي و مشاوران خانواده قوه قضائيه
شيوه نامه تبليغات نامزدهاي انتخابات هيأت مديره
اخبار مرکز جمعه ۱۵ فروردين ۱۳۹۹ - ۴:۳۹ ب.ظ
شيوه نامه تبليغات نامزدهاي انتخابات هيأت مديره