ليست نهايي کانديدهاي اولين دوره هيئت مديره وکلا و کارشناسان استان تهران به همراه کد انتخاباتي
اخبار مرکز جمعه ۱۵ فروردين ۱۳۹۹ - ۴:۳۸ ب.ظ
ليست نهايي کانديدهاي اولين دوره هيئت مديره وکلا و کارشناسان استان تهران به همراه کد انتخاباتي
امکان پرداخت هزينه ابطال تمبر دادگستري براي کارشناسان رسمي از طريق سايت عدل ايران
اخبار مرکز جمعه ۱۵ فروردين ۱۳۹۹ - ۴:۳۷ ب.ظ
امکان پرداخت هزينه ابطال تمبر دادگستري براي کارشناسان رسمي از طريق سايت عدل ايران
افزايش نقش رؤساي هيئت مديره استانها در تمديد دفترچه هاي وکلا و کارشناسان رسمي قوه قضائيه
اخبار مرکز جمعه ۱۵ فروردين ۱۳۹۹ - ۴:۳۷ ب.ظ
افزايش نقش رؤساي هيئت مديره استانها در تمديد دفترچه هاي وکلا و کارشناسان رسمي قوه قضائيه
حق مرکز در برگزاري آزمون جذب وکيل
اخبار مرکز جمعه ۱۵ فروردين ۱۳۹۹ - ۴:۳۶ ب.ظ
حق مرکز در برگزاري آزمون جذب وکيل
راي هيات تخصصي ديوان عدالت اداري در پاسخ به درخواست غيرقانوني کانون هاي وکلا که عملا به تاييد هيات عمومي ديوان عدالت اداري هم رسيد
اخبار مرکز جمعه ۱۵ فروردين ۱۳۹۹ - ۴:۳۶ ب.ظ
راي هيات تخصصي ديوان عدالت اداري در پاسخ به درخواست غيرقانوني کانون هاي وکلا که عملا به تاييد هيات عمومي ديوان عدالت اداري هم رسيد
بيانيه عليه تجاوز نظامي ترکيه
اخبار مرکز جمعه ۱۵ فروردين ۱۳۹۹ - ۴:۳۵ ب.ظ
بيانيه عليه تجاوز نظامي ترکيه
ماده 40 قانون شوراهاي حل اختلاف
اخبار مرکز جمعه ۱۵ فروردين ۱۳۹۹ - ۴:۳۴ ب.ظ
ماده 40 قانون شوراهاي حل اختلاف
آگهي مزايده
اخبار مرکز جمعه ۱۵ فروردين ۱۳۹۹ - ۴:۳۲ ب.ظ
آگهي مزايده
موکب جامعه حقوقدانان و کارشناسان رسمي
اخبار مرکز جمعه ۱۵ فروردين ۱۳۹۹ - ۴:۳۱ ب.ظ
موکب جامعه حقوقدانان و کارشناسان رسمي
معرفي کتاب متون فقه وکالت و مشاوره حقوقي جهت تسهيل بيشتر دسترسي شرکت کنندگان در آزمون وکالت
اخبار مرکز جمعه ۱۵ فروردين ۱۳۹۹ - ۴:۳۰ ب.ظ
معرفي کتاب متون فقه وکالت و مشاوره حقوقي جهت تسهيل بيشتر دسترسي شرکت کنندگان در آزمون وکالت
جلسه آموزشي نهادهاي ارفاقي در قانون مجازات اسلامي
اخبار مرکز جمعه ۱۵ فروردين ۱۳۹۹ - ۴:۳۰ ب.ظ
جلسه آموزشي نهادهاي ارفاقي در قانون مجازات اسلامي
ليست پرسش هاي متداول آزمون وکالت
اخبار مرکز جمعه ۱۵ فروردين ۱۳۹۹ - ۴:۲۹ ب.ظ
ليست پرسش هاي متداول آزمون وکالت
سنجش رضايت مراجعه کنندگان
اخبار مرکز جمعه ۱۵ فروردين ۱۳۹۹ - ۴:۲۹ ب.ظ
سنجش رضايت مراجعه کنندگان
آغاز به کار دوره آموزشي دادياران مرکز وکلاي قوه قضائيه
اخبار مرکز جمعه ۱۵ فروردين ۱۳۹۹ - ۴:۲۸ ب.ظ
آغاز به کار دوره آموزشي دادياران مرکز وکلاي قوه قضائيه
در هر استان بايد حداقل يک داديار کارشناس و داديار وکيل وجود داشته باشد
اخبار مرکز جمعه ۱۵ فروردين ۱۳۹۹ - ۴:۲۷ ب.ظ
در هر استان بايد حداقل يک داديار کارشناس و داديار وکيل وجود داشته باشد
ديدار رئيس مرکز با مراجع
اخبار مرکز جمعه ۱۵ فروردين ۱۳۹۹ - ۴:۲۵ ب.ظ
ديدار رئيس مرکز با مراجع
انتشار رايگان برنامه قانونِ ما براي اعضاي مرکز
اخبار قضائي جمعه ۱۵ فروردين ۱۳۹۹ - ۴:۲۳ ب.ظ
انتشار رايگان برنامه قانونِ ما براي اعضاي مرکز
در خواست اعتراض يا رسيدگي مجدد به تعيين صلاحيت
اخبار مرکز جمعه ۱۵ فروردين ۱۳۹۹ - ۴:۲۳ ب.ظ
در خواست اعتراض يا رسيدگي مجدد به تعيين صلاحيت
دکتر حبيب زاده به سمت رئيس کميسيون حقوق بشر مرکز منصوب شد
اخبار مرکز جمعه ۱۵ فروردين ۱۳۹۹ - ۴:۲۳ ب.ظ
دکتر حبيب زاده به سمت رئيس کميسيون حقوق بشر مرکز منصوب شد
دکتر حبيب زاده به سمت رئيس کميسيون حقوق بشر مرکز منصوب شد
اخبار مرکز جمعه ۱۵ فروردين ۱۳۹۹ - ۴:۲۳ ب.ظ
دکتر حبيب زاده به سمت رئيس کميسيون حقوق بشر مرکز منصوب شد