اخبار مرکز شنبه ۴ اردیبهشت ۱۴۰۰ - ۱۱:۲۹ ب.ظ

چهل و پنجمين شماره هفته نامه "حامي عدالت" منتشر شد

چهل و پنجمين شماره هفته نامه "حامي عدالت" منتشر شد

چهل و پنجمین شماره هفته نامه "حامی عدالت" منتشر شد


این هفته در حامی عدالت بخوانید 

اقدام راهزنان واکسن جعل عنوان و خدشه دار کردن اعتماد عمومی است؛
بررسی ابعاد حقوقی تزریق واکسن کرونا سهمیه پاکبانان به مدیران شهری در گفتگو با کارشناسان، ص۴

ریاست مرکز وکلا عنوان کرد: مرکز وکلای قوه قضائیه نماد حمایت از حقوق عامه در کشور، ص۳

یادداشت اختصاصی دکتر امان الله قرایی مقدم: شاهکار قوه قضائیه با ایستادگی در برابر فساد مالی، ص۵


تعزیرات عاجز از  پلمب یک ساندویچی! ص۱۲
پول، تابلویی دل فریب، ص۶
از چالش تداخل مصوبات مراجع قانونگذار تا انسجام سیاستی، ص۸
و ... 

لینک خرید اشتراک‌ یکساله و شش ماهه نشریه حامی عدالت از طریق سایت

تلگرام حامی عدالت