اخبار مرکز شنبه ۴ اردیبهشت ۱۴۰۰ - ۴:۱۸ ب.ظ

مصاحبه تخصصي شفاهي آزمون وکالت، کارشناسي رسمي و مشاوره خانواده مرکز با حضور دکتر بهادري جهرمي رئيس مرکز

مصاحبه تخصصي شفاهي آزمون وکالت، کارشناسي رسمي و مشاوره خانواده مرکز با حضور دکتر بهادري جهرمي رئيس مرکز

مصاحبه تخصصی شفاهی آزمون وکالت، کارشناسی رسمی و مشاوره خانواده مرکز با حضور دکتر بهادری جهرمی رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه

در این دوره در تهران داوطلبان منتخب مرحله اول آزمونهای وکالت، کارشناسی رسمی و مشاوره خانواده سال ۹۹ مورد مصاحبه قرار می گیرند.