اخبار مرکز يكشنبه ۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ - ۵:۴۶ ب.ظ

انتصاب مسئول هماهنگي امور «محاکم انتظامي» مرکز وکلا، کارشناسان رسمي و مشاوران خانواده قوه قضائيه

انتصاب مسئول هماهنگي امور «محاکم انتظامي» مرکز وکلا، کارشناسان رسمي و مشاوران خانواده قوه قضائيه

انتصاب مسئول هماهنگی امور «محاکم انتظامی» مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه

 

به گزارش روابط عمومی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه؛ طی حکمی از سوی دکتر بهادری جهرمی رئیس مرکز، جناب آقای شرید بیطرفان وكيل پايه یک دادگستری به عنوان مسئول هماهنگی امور محاکم انتظامی مرکز منصوب شد.

با این انتصاب ضمن تفکیک امور دادسرای انتظامی از محاکم انتظامی، امور محاکم انتظامی نیز به یک وکیل دادگستری عضو مرکز واگذار شد.