اخبار مرکز دوشنبه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۰ - ۱:۰۶ ب.ظ

نشست تخصصي «جايگاه حقوق عمومي در وکالت»

نشست تخصصي «جايگاه حقوق عمومي در وکالت»

نشست تخصصی «جایگاه حقوق عمومی در وکالت»، با حضور اساتید محترم آقایان دکتر محسن اسماعیلی، دکتر فیروز اصلانی، دکتر سیداحمد حبیب نژاد، دکتر ابوالفضل درویشوند و به میزبانی مرکزوکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، در روز دوشنبه ششم اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ برگزار گردید.

در این نشست موضوعاتی از جمله؛ رسالت حقوقدانان و وکلا در احیای حقوق عامه، ضرورت گفتمان سازی، بایسته های نقش آفرینی وکلا در مطالبه تعهدات دولت به نفع شهروندان و شناسایی ظرفیت های تخصصی وکالت در حوزه های حقوق عمومی، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.