اخبار مرکز شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ - ۹:۲۵ ب.ظ

چهل و ششمين شماره هفته نامه "حامي عدالت" منتشر شد

چهل و ششمين شماره هفته نامه "حامي عدالت" منتشر شد

فرارسیدن ایام لیالی قدر و شهادت امیرمومنان امام علی (ع) تسلیت باد

چهل و ششمین شماره هفته نامه "حامی عدالت" منتشر شد

این هفته در حامی عدالت بخوانید 

این قتل قصاص ندارد!
یک سوم موالید کشور، سقط می شود؛ 
«حامی عدالت» این آمار وحشتناک را مورد بررسی حقوقی قرار داده است، ص۵

اعتبار گزارش شهروندان از مسئولان در قوه قضائیه؛
گامی امید آفرین در مبارزه با فساد
، ص۴

نشست «جایگاه حقوق عمومی در وکالت»
با حضور اساتید علم حقوق برگزار شد
، ص۲

 پاسخ حقوقی نطنز، سرکوب تروریسم است؛
گفتوی حامی عدالت با مدیر گروه حقوق بین الملل و حقوق بشر پژوهشگاه قوه قضاییه در خصوص اقدام تروریستی در تاسیسات هسته ای نطنز، ص۱۱
و ... 

لینک خرید اشتراک‌ یکساله و شش ماهه نشریه حامی عدالت از طریق سایت

تلگرام حامی عدالت