اخبار مرکز دوشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۰ - ۲:۵۶ ب.ظ

نشست رئيس مرکز، دکتر بهادري جهرمي با دادياران ناظر مناطق انتظامي کشور با حضور دادستان و مسئول هماهنگي محاکم انتظامي مرکز

نشست رئيس مرکز، دکتر بهادري جهرمي با دادياران ناظر مناطق انتظامي کشور با حضور دادستان و مسئول هماهنگي محاکم انتظامي مرکز

برخی از نکات نشست:

دادسرای انتظامی باید به دنبال رفع نیازهای پژوهشی باشد.
دادیاران انتظامی نمایندگان مرکز هستند و باید الگوی مناسبی برای سایرین باشند.
تشکیل پرونده و روند رسیدگی باید منظم و بر مبنای تشریفات قانون باشد تا اگر شخص بی طرفی آن را مطالعه کرد پرونده به طور روشن و محکم از خودش دفاع کند.
دادسرا باید طوری عمل کند که طرفین و مراجعین احساس عدالت و امنیت کنند.
به سمت تولید علم در زمینه انتظامی حرکت کنید.
اعمال و رفتار دادیارانتظامی باید موجب کاهش تخلفات بشود.
برای تمامی دادیاران محترم سراسر کشور و مجموعه دادسری انتظامی مرکز آرزوی موفقیت و سلامتی دارم.