اخبار مرکز شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ - ۹:۰۵ ب.ظ

چهل و هشتمين شماره هفته نامه "حامي عدالت" منتشر شد

چهل و هشتمين شماره هفته نامه "حامي عدالت" منتشر شد

چهل و هشتمین شماره هفته نامه "حامی عدالت" منتشر شد


این هفته در حامی عدالت بخوانید 

سوت زنی با خیال راحت؛


«حامی عدالت» الزامات حقوقی - جامعه شناختی گزارش فساد مسئولان از سوی مردم را با کارشناسان مورد بررسی قرار داده است، ص۲

بیانیه کمیسیون حمایت از حقوق عامه در محکومیت کشتار وحشیانه کودکان و دانشآموزان افغانستانی، ص۱۲

 معاون مشاوران خانواده مرکز وکلا خبر داد:
«تعرفه های مشاوران خانواده مناسب سازی خواهد شد» ص۸

گفتگو با دکتر محمدحسین حجاریان:
«اساتید درکنار حقوق اخلاق را هم آموزش بدهند» ص۹
و ... 

لینک خرید اشتراک‌ یکساله و شش ماهه نشریه حامی عدالت از طریق سایت

تلگرام حامی عدالت