اخبار مرکز جمعه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ - ۵:۱۹ ب.ظ

انتصاب و اعطاي حکم جناب آقاي پرورش به عنوان رئيس کميسيون توانمندسازي کارشناسان رسمي مرکز وکلا، کارشناسان رسمي و مشاوران خانواده قوه قضائيه

انتصاب و اعطاي حکم جناب آقاي پرورش به عنوان رئيس کميسيون توانمندسازي کارشناسان رسمي مرکز وکلا، کارشناسان رسمي و مشاوران خانواده قوه قضائيه

انتصاب و اعطای حکم جناب آقای پرورش، رئیس محترم هیئت مدیره کارشناسان رسمی استان اصفهان به عنوان رئیس کمیسیون توانمندسازی کارشناسان رسمی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه توسط رئیس مرکز؛

 

برنامه نظارتی استان اصفهان

بيست و دومین سفر نظارتی رئیس مرکز- استان اصفهان