اخبار مرکز شنبه ۱ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۱:۰۲ ق.ظ

نشست صميمي رئيس مرکز دکتر علي بهادري جهرمي با جمعي از کارآموزان وکالت استان اصفهان

نشست صميمي رئيس مرکز دکتر علي بهادري جهرمي با جمعي از کارآموزان وکالت استان اصفهان

بيست و دومین سفر نظارتی رئیس مرکز-استان اصفهان