اخبار مرکز شنبه ۱ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۱:۲۱ ق.ظ

اعطاي حکم انتصاب سرکار خانم صلواتي رئيس هيئت مديره وکلا استان اصفهان به عنوان رئيس کميسيون حقوق بانوان

اعطاي حکم انتصاب سرکار خانم صلواتي رئيس هيئت مديره وکلا استان اصفهان به عنوان رئيس کميسيون حقوق بانوان

بيست و دومین سفر نظارتی رئیس مرکز-استان اصفهان