وکلا شنبه ۱ خرداد ۱۴۰۰ - ۱:۱۱ ب.ظ

برگزاري مراسم تحليف و اعطاي پروانه وکالت توسط رئيس مرکز

برگزاري مراسم تحليف و اعطاي پروانه وکالت توسط رئيس مرکز

برنامه نظارتی استان اصفهان؛

بيست و دومین سفر نظارتی رئیس مرکز-استان اصفهان