اخبار مرکز شنبه ۱ خرداد ۱۴۰۰ - ۹:۵۲ ب.ظ

چهل و نهمين شماره هفته نامه "حامي عدالت" منتشر شد

چهل و نهمين شماره هفته نامه "حامي عدالت" منتشر شد

چهل و نهمین شماره هفته نامه "حامی عدالت" منتشر شد


این هفته در حامی عدالت بخوانید 

نه الزام قانونی، نه تعارض منافع
دو حقوقدان در گفتگو با «حامی عدالت» به موضوع استعفاي رييس قوه قضاييه براي شركت در انتخابات از منظر قانون پرداختند. ص۳

مبارزه با فساد، دستگاه سالم میخواهد،
واكنش كاربران شبكه هاي اجتماعي به روند مبارزه با فساد و دستگيري هاي اخير در قوه قضاييه، ص۱۶

کرونا کودکان کار را بیشتر کرده است؛
میزگرد «حامی عدالت» پیرامون ابعاد حقوقی - جامعه شناختی کودکان کار، ص۴

کار جهادی در دستگاه قضائی؛ بایسته ها و چالش ها، ص۲
حقوق محیط زیست و امنیت غذایی در نظام حقوقی ایران، ص ۱۰

لينك خريد اشتراک‌ یکساله و شش ماهه نشریه حامی عدالت از طریق سایت
 

اینستاگرام حامی عدالت