اخبار مرکز چهارشنبه ۵ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۲:۳۵ ب.ظ

توليد ۴۰ قسمت موشن رئال آموزشي با عنوان «حق مردم» با هدف آموزش حقوق عامه

توليد ۴۰ قسمت موشن رئال آموزشي با عنوان «حق مردم» با هدف آموزش حقوق عامه

تولید ۴۰ قسمت موشن رئال آموزشی با عنوان «حق مردم» با هدف آموزش حقوق عامه


به زودی پخش از رسانه ملی؛


مرکز وکلا،کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه