اخبار مرکز چهارشنبه ۵ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۲:۲۵ ب.ظ

نگاه‌ کسب و کاري به وکالت دون شان وکالت است

نگاه‌ کسب و کاري به وکالت دون شان وکالت است

در مراسم تحلیف جمعی از کارآموزان وکالت استان اصفهان مطرح شد؛

«نگاه‌ کسب و کاری به وکالت دون شان وکالت است».
«برخی وکالت را با کسب و کار اشتباه گرفتند».

بیست و دومین سفر نظارت استانی ۱۴۰۰/۰۲/۳۰