اخبار مرکز شنبه ۸ خرداد ۱۴۰۰ - ۹:۰۳ ب.ظ

پنجاهمين شماره هفته نامه "حامي عدالت" منتشر شد

پنجاهمين شماره هفته نامه "حامي عدالت" منتشر شد

پنجاهمین شماره هفته نامه "حامی عدالت" منتشر شد


این هفته در حامی عدالت بخوانید

دولت تدارکاتچی نیست، همه کاره هست!
میزان اختیارات قوه مجریه در نظام حقوقی ایران به حدی است که ۹۵ درصد از کل بودجه کشور متعلق به قوه مجریه  است، ص۲


چتر حمایت قوه قضائیه از خانواده زندانیان
گزارش اجرای سند تحول قضائی و چشم انداز سازمان زندانها
در سال ۱۴۰۰ را بخوانید، ص۴


مجازات های نوین برای تنبیه کنندگان دانش آموزان
ابعاد حقوقی و روانشناختی تنبیه دانش آموزان در گفتگوی «حامی عدالت» با کارشناسان، ص۶

کرونا همه زیرشاخه های حقوق را تحت تاثیر قرار داده است
بررسی وضعیت گرایش های مختلف حقوق در دوران کرونا، ص۱۲

لينك خريد اشتراک‌ یکساله و شش ماهه نشریه حامی عدالت از طریق سایت

تلگرام حامی عدالت