اخبار مرکز چهارشنبه ۳۰ تير ۱۴۰۰ - ۱:۰۸ ق.ظ

سوالات پر تکرار در خصوص آزمون هاي وکالت و کارشناسي مرکز وکلا، کارشناسان رسمي و مشاوران خانواده قوه قضائيه در سال ۱۴۰۰

سوالات پر تکرار در خصوص آزمون هاي وکالت و کارشناسي مرکز وکلا، کارشناسان رسمي و مشاوران خانواده قوه قضائيه در سال ۱۴۰۰

سوالات پر تکرار در خصوص آزمون های سال 1400

شرایط اعمال سهمیه ایثارگری برای متقاضیان آزمون وکالت و کارشناسان رسمی چگونه است؟

اعتراض نسبت به اعمال سهمیه ایثارگری در آزمون های پیش رو از چه طریقی می شود؟

آیا بعد از برگزاری آزمون می توان نسبت به اعمال سهمیه ایثارگری در خواست داد؟

اعتراض به نمرات و کارنامه صادر شده از چه طریقی انجام می شود؟

در صورتی که ظرفیت رشته محل انتخابی ما خالی باشد چگونه میتوانیم در آنجا پذیرش شویم؟

آیا حد نصاب قبولی در یک رشته محل با رشته مشابه در شهر دیگر یکسان است؟

آیا کسب حد نصاب نمره قبولی در یک رشته محل معنی قبولی حتمی در آنجا می باشد؟

آیا کارشناسان رسمی به عنوان شغل محسوب می شود و کارمندان دولت می توانند در آزمون کارشناسی رسمی شرکت کنند؟

آیا می توان به صورت همزمان در آزمون وکالت و کارشناسان رسمی پروانه دریافت کرد؟

آیا در آزمون کارشناسی رسمی امکان شرکت در چند رشته و دریافت چند پروانه می باشد؟

شرایط بومی بودن برای شرکت در آزمون کارشناسی رسمی چیست؟

آیا قبولی در آزمون کتبی به معنای قبول نهایی است؟

مواد امتحانی مشترک برای کلیه رشته های آزمون کارشناسان رسمی شامل چه مواردی می شود؟ 

در آزمون وکالت ۱۴۰۰ تا چه تاریخی فرصت داریم گواهی فراغت از تحصیل را ارائه دهیم؟ 

در آزمون وکالت ۱۴۰۰ تا چه تاریخی فرصت داریم کارت پایان خدمت را ارائه دهیم؟ 

آیا دارندگان مدرک حوزوی هم می توانند در آزمون کارشناسان شرکت کنند؟