اطلاعيه‌ها چهارشنبه ۶ مرداد ۱۴۰۰ - ۹:۴۸ ب.ظ

قابل توجه متقاضيان اخذ پروانه کارشناسان رسمي آزمون ۱۴۰۰

قابل توجه متقاضيان اخذ پروانه کارشناسان رسمي آزمون ۱۴۰۰

قابل توجه متقاضیان اخذ پروانه کارشناسان رسمی آزمون ۱۴۰۰

در خصوص احراز سابقه کار مرتبط متقاضیان این آزمون به استحضار می رساند راه اصلی احراز  این امر، سابقه بیمه می باشد با اینحال اگر از طرق دیگری نیز سابقه اشتغال مرتبط داوطلب برای مرکز احراز شود قابل پذیرش خواهد بود.

لازم به ذکر است همانطور که در دفترچه آزمون قید شده است، تشخیص و پذیرش ارتباط و کفایت سابقه کار در صلاحیت مرکز می باشد.