اخبار مرکز دوشنبه ۱۵ دی ۱۳۹۹ - ۶:۰۴ ق.ظ

نشست سالانه رئيس مرکز با جمعي از رؤساي هيأت مديرهاي وکلاي سراسر کشور