اخبار مرکز چهارشنبه ۳۱ شهريور ۱۴۰۰ - ۹:۵۰ ق.ظ

البرز ،قزوين و يزد مراکز وکلاي برتر در سراسر کشور

البرز،قزوين و يزد، مراكز وكلای برتر در سراسر کشور؛

تقدیر و اعطای نشان از رتبه های اول، دوم و سوم مراکز برتر وكلا توسط معاون محترم حقوقی قوه قضائیه و رئیس مرکز در دومین نشست سالانه روسای مراکز وکلا سراسر کشور.