اخبار مرکز چهارشنبه ۳۱ شهريور ۱۴۰۰ - ۱۰:۱۷ ق.ظ

تقدير از مراکز وکلاي استانهاي برتر در موضوعات مختلف

در حاشيه نشست سالانه، از هیات مدیره مراکز وکلای استان های ذیل نیز در موضوعات مطرح شده توسط معاون محترم حقوقی قوه قضائیه و رئیس مرکز تقدیر به عمل آمد؛

استان گیلان هیات مدیره برتر در زمینه خرید ملک،

استان اصفهان هیات مدیره برتر در حوزه عملکرد بازرسان،

استان خراسان جنوبی هیات مدیره برتر در حوزه استان های کم برخوردار،

استان خراسان رضوی هیات مدیره برتر در حوزه کیفیت مصوبات جلسات،

استان خراسان جنوبی هیات مدیره برتر در حوزه ارائه خدمات معاضدتی ،

استان های گیلان و آذربایجان شرقی هیات مدیره برتر در زمینه عملکرد کارمندان

استان اردبیل هیات مدیره برتر در حوزه ثبت اسناد و عملکرد مالی

استان اصفهان فعالترین رییس هیات مدیره

استان خراسان رضوی هیات مدیره برتر در حوزه کارآموزی

و در حوزه عملکرد بازرسان هم از هیات مدیره استان زنجان تقدیر شد.