اخبار مرکز چهارشنبه ۳۱ شهريور ۱۴۰۰ - ۱۱:۲۹ ق.ظ

زنجان، آذربايجان غربي و اردبيل مراکز کارشناسان رسمي برتر در سراسر کشور

زنجان، آذربایجان غربی و اردبیل مراكز کارشناسان رسمی برتر در سراسر کشور؛

تقدیر و اعطای نشان از رتبه های اول، دوم و سوم مراکز برتر کارشناسان رسمی توسط رئیس مرکز در دومین نشست سالانه روسای مراکز کارشناسان رسمی سراسر کشور.

سه شنبه ۱۴۰۰/۰۶/۳۰
سالن همایش مجتمع شهید بهشتی