اخبار مرکز شنبه ۲۲ آبان ۱۴۰۰ - ۲:۵۶ ب.ظ

دکتر بهادری جهرمی رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه

دکتر بهادری جهرمی رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه

دکتر بهادری جهرمی (رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی  و مشاوران خانواده قوه قضائیه)

قلم شما در حوزه اظهار نظر کارشناسی مانند قلم قاضی است.
مسئولیت رأی قاضی آنجا که مستند به نظر شما نوشته شود به عهده شماست و شما مشاوران امین دستگاه قضائی محسوب می‌شوید.


همایش کارآموزان کارشناسان رسمی
۱۴۰۰/۰۸/۱۷