اخبار مرکز شنبه ۱۸ دی ۱۴۰۰ - ۱۰:۲۷ ق.ظ

اولین سفر نظارتی جناب آقای عبدلیان پور رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه به خراسان رضوی

اولین سفر نظارتی جناب آقای عبدلیان پور رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه به خراسان رضوی

اولین سفر نظارتی جناب آقای عبدلیان پور رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه به خراسان رضوی؛

اولین نشست اعضای هیات مدیره مراکز وکلا و کارشناسان رسمی استان خراسان رضوی با رئیس مرکز در روز جمعه     1400/10/17 برگزار شد.