اخبار مرکز يكشنبه ۱۹ دی ۱۴۰۰ - ۲:۴۷ ب.ظ

هفتاد و هشتمین شماره هفته نامه "حامی عدالت" منتشر شد

هفتاد و هشتمین شماره هفته نامه "حامی عدالت" منتشر شد

هفتاد و هشتمین  شماره هفته نامه "حامی عدالت" منتشر شد


این هفته در حامی عدالت بخوانید 

نارضایتی قاضی القضات از نقض حقوق متهمان ، ص 2

خودروسازان توضیح قانع کننده ندهند به دادگاه می روند ، ص 6

دفاع کاربران ایرانی از حقوق خود ، ص 13

بازگشت زیر دانه های برف ، ص 13

لینک خرید اشتراک‌ یکساله و شش ماهه نشریه حامی عدالت از طریق سایت