اخبار مرکز شنبه ۲۸ فروردين ۱۴۰۰ - ۹:۳۹ ب.ظ

چهل و چهارمين شماره هفته نامه "حامي عدالت" منتشر شد

چهل و چهارمين شماره هفته نامه "حامي عدالت" منتشر شد

چهل و چهارمین شماره هفته نامه "حامی عدالت" منتشر شد


این هفته در حامی عدالت بخوانید

تفاهم نامه ايران و چين
ضد هژمون آمریکا
واکاوي ابعاد حقوقي و سياسي تفاهم نامه همکاري هاي
25 ساله ايران و چين در گفتگو با کارشناسان، ص۵

سیاست جنائی تقنینی ایران در قبال استخراج غیر مجاز رمز ارز، ص۹

ستاد ملی مقابله با کرونا متهم ردیف اول وضعیت سیاه کرونایی؛
بررسی حقوقی انفعال و مماشات ستاد ملی مقابله با کرونا در توجه به هشدارهای بهداشتی در گفتگو با کارشناسان، ص۲

چگونه جرمشناس شویم؟ ص۶
۱۱ سال قانون گریزی علیه حق التدریسی ها، ص۱۳
سردفتری اسناد رسمی در نظام حقوقی فرانسه، ص۷
و ... 

لینک خرید اشتراک‌ یکساله و شش ماهه نشریه حامی عدالت از طریق سایت

 تلگرام حامی عدالت