اخبار مرکز پنجشنبه ۱۲ فروردين ۱۴۰۰ - ۴:۰۶ ب.ظ

انديشکده مطالعات وکالت و مطالعات کارشناسي راه اندازي شد

انديشکده مطالعات وکالت و مطالعات کارشناسي راه اندازي شد

به گزارش روابط عمومی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه و بنابر اعلام معاونت برنامه ريزی و توسعه حقوقی مركز، در دوران تحول و توسعه دو انديشكده مطالعات وكالت و مطالعات كارشناسی در راستای تحول و كارآمدسازی خدمات حقوقی و با بهره گيری از ظرفيت نخبگان و متخصصان حوزه هاي مربوط راه اندازی شد.

شناسايی نظام مسائل و چالش ها، تامين دانش محور راهكارها، پشتيبانی علمی از حوزه های مربوطه و طراحی چشم انداز تحولی خدمات حقوقی كشور به عنوان مهم ترين اهداف اين دو انديشكده اعلام شده است.
اين دو انديشكده كه به صورت رسمی كار خود را با هماهنگي اين معاونت آغاز كرده اند، متعاقبا طی فراخواني از انديشمندان و متخصصين امر جهت عضويت در كارگروه های مختلف خود دعوت خواهند نمود.