اخبار مرکز دوشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۱:۳۰ ق.ظ

سوگند‌ وکالت‌ براي‌ دفاع‌ از‌ حق‌ و‌ عدالت

سوگند‌ وکالت‌ براي‌ دفاع‌ از‌ حق‌ و‌ عدالت

سوگند‌وکالت‌برای‌دفاع‌از‌حق‌و‌عدالت

آیا در سوگند وکالت می‌گوییم برای کسب درآمد وکیل شدیم، یا برای دفاع از حق و عدالت؟ ما سوگند می‌خوریم که پاسدار حق باشیم. اگر همه همکاران ما نسبت به این تعهد پایبند بودند کسی از بیرون جرأت نمی‌کرد به نهاد وکالت متعرض شود.

همایش‌ کارآموزان‌ وکالت‌ استان‌ تهران
۱۴۰۰/۰۳/۲۰