اخبار مرکز سه‌شنبه ۲۹ تير ۱۴۰۰ - ۲:۲۸ ب.ظ

چاپ و تدوين ۹۳ جلد کتاب تخصصي و کاربردي در دوران تحول و توسعه توسط مرکز وکلا، کارشناسان رسمي و مشاوران خانواده قوه قضائيه

چاپ و تدوين ۹۳ جلد کتاب تخصصي و کاربردي در دوران تحول و توسعه توسط مرکز وکلا، کارشناسان رسمي و مشاوران خانواده قوه قضائيه

اينفوگرافی 

چاپ و تدوین ۹۳ جلد کتاب تخصصی و کاربردی در دوران تحول و توسعه توسط مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه؛

مجموعه کتب پژوهشی (۴۴جلد)
مجموعه آزمون های وکالت، کارشناسی رسمی و مشاوران خانواده (۲۷ جلد)
مجموعه ها تنقیحی
مجموعه های مطالعات تطبیقی
مجموعه های آموزشی در حوزه انتظامی
و ....