کارشناسان رسمی
استان آذربایجان غربی

آدرس

تلفن تماس

مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان غربی در سال 1387 تشکیل شده و در حال حاضر چهارمین دوره هیئت مدیره آن در حال فعالیت است. هیئت مدیره این مرکز متشکل از 7 عضو اصلی و دو بازرس است. مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان غربی دارای 499 عضو فعال در 55 رشته کارشناسی رسمی است.

تعداد اعضای مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان غربی به تفکیک رشته کارشناسی رسمی

 

 

اعضای ادوار هیات مدیره:

دوره

نام و نام خانوادگی

سمت در هیأت مدیره

 

 

 

 

 

 

 

اول

نعمت اله سیمائی

رئیس هیات مدیره

امیر سحابی

نائب رئیس هیات مدیره

محمد علی فرزام نیا

خزانه دار

جعفر مشکوری

عضو

ولی  مناف زاده سعیدلو

عضو

معصومه آذرپور

اعضای علی البدل هیات مدیره

سیروس ذاتی

اعضای علی البدل هیات مدیره

یحیی وهابی

بازرس

محرم تقی زاده

بازرس

 

 

 

 

 

 

 

 

دوم

معصوم شیدائی

رئیس هیات مدیره

مرتضی رشیدی

نائب رئیس هیات مدیره

محمدرضا قنبرزاده جمال آباد

خزانه دار

ولی مناف زاده سعیدلو

عضو

غلامرضا حاجی فرد

عضو

مرتضی راد

عضو

معصومه آذرپور

دبیر
بابک کشی پور

بازرس

یحیی وهابی

بازرس
 

 

 

 

 

 

 

 

سوم

معصوم شیدائی

رئیس

حبیب علوی دارغلو

نائب رئیس
محمد علی فرزام نیا

مسئول مالی

غلامرضا حاجی فرد

عضو اصلی
اکبر محسنی بدل آبادی

عضو اصلی

بابک کشی پور

عضو اصلی

معصومه آذرپور

دبیر

اسماعیل حاتم زاده

بازرس

عبداله درخشان

بازرس
 

 

 

 

 

 

 

 

 

چهارم

حبیب علوی دارغلو

رئیس

محمدعلی فرزام نیا

نایب رئیس
اکبر محسنی بدل آبادی

دبیر

بابک کشی پور

مسئول مالی
شیوا امام ویردی

عضو

اسماعیل حاتم زاده

عضو
محمدرضا صالحی

عضو

عبداله درخشان

عضو

علی شیخ محمدی دیزجی

عضو

معصوم شیدایی

بازرس
غلامرضا حاجی فرد

بازرس

 

رئیس هیئت مدیره استان

نائب رئیس هیئت مدیره استان

دبیر هیئت مدیره استان

مسئول مالی هیئت مدیره استان

عضو هیئت مدیره استان

بازرس هیئت مدیره استان

بازرس هیئت مدیره استان

بازرس علی البدل هیئت مدیره استان

بازرس علی البدل هیئت مدیره استان

پرونده های انتظامی

گزارش عملکرد مرکز کارشناسان رسمی استان آذربایجان غربی در سه ماهه اول سال 1400 در حوزه پرونده های شکایت واصله اشخاص از کارشناسان و پرونده های منجر به صلح و سازش، کارشناسان کشیک به تفکیک رشته کارشناسی، خدمات معاضدتی ارائه شده به تفکیک رشته کارشناسی و مبلغ جذب شده به ازای کار کارشناسی انجام شده به تفکیک دستگاه متقاضی در ادامه بیان شده است.

تعداد پرونده های شکایت واصله اشخاص از کارشناسان و پرونده های منجر به صلح و سازش در سه ماهه اول سال 1400 مطابق ذیل است:

نمودار پرونده های انتظامی به تفکیک شکایت های واصله، صلح و سازش و اختلافات

 

تعداد کارشناسان کشیک به تفکیک رشته کارشناسی در سه ماهه اول سال 1400 مطابق ذیل است:

تعداد کارشناسان کشیک به تفکیک رشته کارشناسی

 

تعداد خدمات معاضدتی ارائه شده به تفکیک رشته کارشناسی در سه ماهه اول سال 1400 مطابق ذیل است:

تعداد خدمات معاضدتی ارائه شده به تفکیک رشته کارشناسی

 

میزان مبلغ جذب شده به ازای کار کارشناسی انجام شده به تفکیک دستگاه متقاضی در سه ماهه اول سال 1400 مطابق ذیل است:

میزان مبلغ جذب شده به ازای کار کارشناسی انجام شده به تفکیک دستگاه متقاضی