کارشناسان رسمی
استان اردبیل

آدرس

تلفن تماس

مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان اردبیل در سال 1390 تشکیل شده و در حال حاضر چهارمین دوره هیئت مدیره آن در حال فعالیت است. هیئت مدیره این مرکز متشکل از 7 عضو اصلی و دو بازرس است. مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان اردبیل دارای 321 عضو فعال در 41 رشته کارشناسی رسمی است.

تعداد اعضای مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان اردبیل به تفکیک رشته کارشناسی رسمی

 

 

اعضای ادوار هیات مدیره:

دوره

نام نام خانوادگی

سمت در هیأت مدیره

 

 

 

 

 

 

اول

محسن میهن فر

رئیس

نائب حبیبی

نایب رئیس
اعظم نظمی

مالی

مهدی محمد قلیان

نایب رئیس
سید علی موسوی

عضو اصلی

شهرام زینی زاده

بازرس
احمد محمدی

بازرس

 

 

 

 

 

 

 

 

  دوم

محسن میهن فر

رئیس
مهدی محمد قلیان

نائب رئیس

نائب حبیبی

عضو اصلی
یاور ملکی

عضو اصلی

اعظم نظمی

خزانه دار
نادر زکوی

عضو اصلی

سعید میکائیلی

عضو اصلی
احمد محمدی

بازرس

قربان هژبری

بازرس
 

 

 

 

 

 

 

سوم

فرج اله رشید مردان

رئیس

علیرضا عباسیان

نائب رئیس
حسن فریدون زاده

مسئول مالی

داود بشیر پور

دبیر
رئوف ترونده

عضو اصلی

رحیم محمدی

عضو اصلی
رضا احمدیان

عضو اصلی

عظیم سرخانیان

بازرس
سید بهرام حسینی

بازرس

 

 

 

 

 

 

 

 

چهارم

فرج اله رشیدمردان

رئیس
عظیم سرخانیان

نایب رئیس

حسین شیرزاده اجیرلو

مسئول امور مالی
سلمان عبدی

دبیر

مهداد امینی خناوندی

عضو
احد پورعلی

عضو

رحیم محمدی

عضو

سیدبهرام حسینی

بازرس
صمد موذن

بازرس

رئیس هیئت مدیره استان

نائب رئیس هیئت مدیره استان

دبیر هیئت مدیره استان

مسئول مالی هیئت مدیره استان

عضو هیئت مدیره استان

بازرس هیئت مدیره استان

بازرس هیئت مدیره استان

بازرس علی البدل هیئت مدیره استان

بازرس علی البدل هیئت مدیره استان

پرونده های انتظامی

گزارش عملکرد مرکز کارشناسان رسمی استان اردبیل در سه ماهه اول سال 1400 در حوزه پرونده های شکایت واصله اشخاص از کارشناسان و پرونده های منجر به صلح و سازش و خدمات معاضدتی ارائه شده به تفکیک رشته کارشناسی در ادامه بیان شده است.

تعداد پرونده های شکایت واصله اشخاص از کارشناسان و پرونده های منجر به صلح و سازش در سه ماهه اول سال 1400 مطابق ذیل است:

نمودار پرونده های انتظامی به تفکیک شکایت های واصله و صلح و سازش

تعداد خدمات معاضدتی ارائه شده به تفکیک رشته کارشناسی در سه ماهه اول سال 1400 مطابق ذیل است:

تعداد خدمات معاضدتی ارائه شده به تفکیک رشته کارشناسی

جستجو