کارشناسان رسمی
استان اصفهان

آدرس

تلفن تماس

مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان اصفهان در سال 1387 تشکیل شده و در حال حاضر چهارمین دوره هیئت مدیره آن در حال فعالیت است. هیئت مدیره این مرکز متشکل از 7 عضو اصلی و دو بازرس است. مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان اصفهان دارای 572 عضو فعال در 62 رشته کارشناسی رسمی است.

تعداد اعضای مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان اصفهان به تفکیک رشته کارشناسی رسمی

 

 

اعضای ادوار هیات مدیره:

 دوره

نام و نام خانوادگی

سمت در هیأت مدیره

 

 

 

 

 

 

اول

بیژن قاسمی

رئیس

عبداله طبائیان

دبیر

مرتضی موذنی

نائب رئیس/ مسئول مالی
سروش ایزدی

عضو اصلی

نصراله احمدی

عضو اصلی
زهرا جاوری

عضو اصلی

فرزانه آزاد

علی البدل
 

 

 

 

 

 

 

 

 

دوم

بیژن قاسمی

رئیس

عبداله طبائیان

دبیر
مرتضی موذنی

نائب رئیس/ مسئول مالی

سروش ایزدی

عضو اصلی
مجتبی ربیع زاده

عضو اصلی

منوچهر جوکار

عضو اصلی
منصور تاکی

نایب رئیس

مسعود چائیچیان

علی البدل
پدرام عمومی

بازرس

امیرحسین حاجی زاده

بازرس

 

 

 

 

 

 

سوم

محمد پرورش

رئیس

مسعود نیک آیین

نائب رئیس

سیدمحمدمهدی موسوی

دبیر هیئت مدیره

امیرحسین صفائی نائینی

عضو اصلی

حمیدرضا قربانی

مسئول مالی

پدرام عمومی

بازرس
علیرضا صابریان

بازرس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چهارم

 

محمد پرورش

رئیس

محمدرضا پیش گاهی

نایب رئیس
محمدمهدی تاج گردون

دبیر

روح اله رضائی

مسئول مالی
سیدعبدالله طبائیان نژاد

عضو

سعید خلیلی

عضو
حسین غلامی

عضو

مسعود نیک آئین

عضو
اعظم قویدل

عضو

حمیدرضا ملکوتی خواه

بازرس
محسن فریدنی

بازرس

 

رئیس هیئت مدیره استان

مسئول مالی هیئت مدیره استان

نائب رئیس هیئت مدیره استان اصفهان، بازرس شورای عالی کارشناسان، رئیس کمیسیون تعیین تعرفه و دستمزد کارشناسان

دبیر هیئت مدیره استان

عضو هیئت مدیره استان

بازرس هیئت مدیره استان

بازرس هیئت مدیره استان

بازرس علی البدل هیئت مدیره استان

بازرس علی البدل هیئت مدیره استان

پرونده های انتظامی

گزارش عملکرد مرکز کارشناسان رسمی استان اصفهان در سه ماهه اول سال 1400 در حوزه پرونده های شکایت واصله اشخاص از کارشناسان و پرونده های منجر به صلح و سازش، کارشناسان کشیک به تفکیک رشته کارشناسی، خدمات معاضدتی ارائه شده به تفکیک رشته کارشناسی و مبلغ جذب شده به ازای کار کارشناسی انجام شده به تفکیک دستگاه متقاضی در ادامه بیان شده است.

تعداد پرونده های شکایت واصله اشخاص از کارشناسان و پرونده های منجر به صلح و سازش در سه ماهه اول سال 1400 مطابق ذیل است:

نمودار پرونده های انتظامی به تفکیک شکایت های واصله، صلح و سازش و اختلافات

 

تعداد خدمات معاضدتی ارائه شده به تفکیک رشته کارشناسی در سه ماهه اول سال 1400 مطابق ذیل است:

تعداد خدمات معاضدتی ارائه شده به تفکیک رشته کارشناسی

 

تعداد کار کارشناسی جذب شده به تفکیک رشته کارشناسی در سه ماهه اول سال 1400 مطابق ذیل است:

تعداد کار کارشناسی جذب شده به تفکیک رشته کارشناسی

جستجو