کارشناسان رسمی
استان البرز

آدرس

تلفن تماس

مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان البرز در سال 1391 تشکیل شده و در حال حاضر سومین دوره هیئت مدیره آن در حال فعالیت است. هیئت مدیره این مرکز متشکل از 9 عضو اصلی و دو بازرس است. مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان البرز دارای 498 عضو فعال در 53 رشته کارشناسی رسمی دادگستری است.

تعداد اعضای مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان البرز به تفکیک رشته کارشناسی رسمی

 

 

اعضای ادوار هیات مدیره:

   دوره

نام و نام خانوادگی

سمت در هیأت مدیره

 

 

 

 

 

 

 

اول

زین العابدین قنبری

رئیس

پیمان پالیزگیر

نائب رئیس

حاتم بیات

دبیر

قربان عطائی خانقاه

بازرس
یزدان برجی خانی

عضو

اصغر طهماسبی

مسئول مالی
جعفر بابازاده

عضو

محمدحسن اسدی سریزدی

عضو
امیرحسین حجازی

بازرس

 

 

 

 

 

 

 

 

دوم

پیمان پالیزگیر

رئیس
قربان عطائی خانقاه

نایب رئیس

حاتم بیات

مسئول مالی
یزدان برجی خانی

دبیر

بهرام بنایی زنوزی

عضو
جعفر بلبلی

عضو

عباسعلی یوسفی نژاد

عضو
امیرحسین حجازی

بازرس

آزاده سعیدی

بازرس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سوم

رضا جمال پور نجم آباد

رئیس

کورش محمدی

نایب رئیس

حسن معتمدی فر

دبیر

رسول محمودی زاده

مسئول امورمالی

حمیدرضا داددولت

عضو

خدایار عزیزی شمامی

عضو
مهران اسمعیلی

عضو

محمدجواد حاجی قاسمی

عضو
عباسعلی  یوسفی نژاد

عضو

پیمان پالیزگیر

بازرس
حمیدرضا سیاری

بازرس

رئیس هیئت مدیره استان

نائب رئیس هیئت مدیره استان

دبیر هیئت مدیره استان

مسئول مالی هیئت مدیره استان

عضو هیئت مدیره استان

بازرس هیئت مدیره استان

بازرس هیئت مدیره استان

بازرس علی البدل هیئت مدیره استان

بازرس علی البدل هیئت مدیره استان

پرونده های انتظامی

گزارش عملکرد مرکز کارشناسان رسمی استان البرز در سه ماهه اول سال 1400 در حوزه پرونده های شکایت واصله اشخاص از کارشناسان و پرونده های منجر به صلح و سازش در ادامه بیان شده است.

تعداد پرونده های شکایت واصله اشخاص از کارشناسان و پرونده های منجر به صلح و سازش در سه ماهه اول سال 1400 مطابق ذیل است:

نمودار پرونده های انتظامی به تفکیک شکایت های واصله، صلح و سازش و اختلافات

جستجو