کارشناسان رسمی
استان ایلام

آدرس

تلفن تماس

مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان ایلام در سال 1393 تشکیل شده و در حال حاضر دومین دوره هیئت مدیره آن در حال فعالیت است. هیئت مدیره این مرکز متشکل از 5 عضو اصلی و دو بازرس است. مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان ایلام دارای 134 عضو فعال در 28 رشته کارشناسی رسمی دادگستری است.

تعداد اعضای مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان ایلام به تفکیک رشته کارشناسی رسمی

 

 

اعضای ادوار هیات مدیره:

دوره

نام و نام خانوادگی

سمت در هیأت مدیره

 

 

 

 

 

 

اول

فرزاد حیات نیا

رئیس

علی رحیمی

نایب رئیس

آمنه کریمی

دبیر

سعدی محسنی

مسئول مالی

حمید علی محمدی

عضو

فرزاد حیات نیا

رئیس

   علی رحیمی نایب رئیس
 

 

 

 

 

 

دوم

فرهاد منصوری

رئیس

ابوذر شرفخانی

نایب رئیس

قباد گنجی زاده

مسئول مالی

جعفر رفیعی

دبیر

یونس روشنی

عضو

سعدی محسنی

بازرس

بهرام قاضی زاده

بازرس

رئیس هیئت مدیره استان

نائب رئیس هیئت مدیره استان

دبیر هیئت مدیره استان

مسئول مالی هیئت مدیره استان

عضو هیئت مدیره استان

بازرس هیئت مدیره استان

بازرس هیئت مدیره استان

بازرس علی البدل هیئت مدیره استان

بازرس علی البدل هیئت مدیره استان

پرونده های انتظامی

گزارش عملکرد مرکز کارشناسان رسمی استان ایلام در سه ماهه اول سال 1400 در حوزه پرونده های شکایت واصله اشخاص از کارشناسان و پرونده های منجر به صلح و سازش و تعداد کار کارشناسی جذب شده به تفکیک رشته کارشناسی در ادامه بیان شده است.

تعداد پرونده های شکایت واصله اشخاص از کارشناسان و پرونده های منجر به صلح و سازش در سه ماهه اول سال 1400 مطابق ذیل است:

نمودار پرونده های انتظامی به تفکیک شکایت های واصله، صلح و سازش و اختلافات

 

تعداد کار کارشناسی جذب شده به تفکیک رشته کارشناسی در سه ماهه اول سال 1400 مطابق ذیل است:

عداد کار کارشناسی جذب شده به تفکیک رشته کارشناسی

جستجو