کارشناسان رسمی
استان بوشهر

آدرس

تلفن تماس

مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان بوشهر در سال 1395 تشکیل شده و در حال حاضر اولین دوره هیئت مدیره آن در حال فعالیت است. هیئت مدیره این مرکز متشکل از 5 عضو اصلی و دو بازرس است. مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان بوشهر دارای 66 عضو فعال در 22 رشته کارشناسی رسمی دادگستری است.

تعداد اعضای مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان بوشهر به تفکیک رشته کارشناسی رسمی

 

 

اعضای ادوار هیات مدیره:

دوره

نام و نام خانوادگی

سمت در هیأت مدیره

 

 

 

 

 

اول

محمد کاظم اسدی

رئیس

سیامک اسدی

نائب رئیس

سید محمد علی ریاضی

عضو اصلی

مصطفی اوستاد

عضو اصلی

عباس کریمی زاده

عضو اصلی

عبدالرسول حسینی

بازرس

علی محمدی

بازرس

رئیس هیئت مدیره استان بوشهر، عضو شورای عالی کارشناسان، رئیس کمیسیون نظارت بر مراکز استانی و رسیدگی به اختلافات

نائب رئیس هیئت مدیره استان

دبیر هیئت مدیره استان

مسئول مالی هیئت مدیره استان

عضو هیئت مدیره استان

بازرس هیئت مدیره استان

جستجو