کارشناسان رسمی
استان تهران

آدرس

تلفن تماس

مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان تهران در سال 1398 تشکیل شده و در حال حاضر اولین دوره هیئت مدیره آن در حال فعالیت است. هیئت مدیره این مرکز متشکل از 9 عضو اصلی و دو بازرس است. مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان تهران دارای 2831 عضو فعال در 75 رشته کارشناسی رسمی است.

تعداد اعضای مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان تهران به تفکیک رشته کارشناسی رسمی

 

 

اعضای ادوار هیات مدیره:

دوره

نام و نام خانوادگی

سمت در هیأت مدیره

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اول

سید عباس هاشمی دوگاهه

رئیس

مهدی ملاپور سی سخت

نایب رئیس
حمیدرضا پناهی

مسئول مالی

شاهپور کلانتری

دبیر
احمد فردی

عضو

مجید افضلی نائینی

عضو
علی فرج زاده

عضو

محسن کوچک زاده

عضو
زین العابدین قنبری

عضو

محمد جعفری فشارکی

بازرس
حسین شادرام

بازرس

رئیس هیئت مدیره استان ـ رئیس کمیسیون توسعه خدمات حقوقی و قضایی ـ مسئول کمیسیون روابط عمومی و امور بین الملل

نائب رئیس هیئت مدیره استان ـ معاون کارشناسان رسمی ـ عضو کمیسیون توسعه خدمات حقوقی و قضایی

دبیر هیئت مدیره استان

مسئول مالی هیئت مدیره استان

عضو هیئت مدیره استان

عضو هیئت مدیره استان

عضو هیئت مدیره استان

بازرس هیئت مدیره استان

بازرس هیئت مدیره استان

بازرس علی البدل هیئت مدیره استان

بازرس علی البدل هیئت مدیره استان

پرونده های انتظامی

گزارش عملکرد مرکز کارشناسان رسمی استان تهران در سه ماهه اول سال 1400 در حوزه پرونده های شکایت واصله اشخاص از کارشناسان و پرونده های منجر به صلح و سازش در ادامه بیان شده است.

تعداد پرونده های شکایت واصله اشخاص از کارشناسان و پرونده های منجر به صلح و سازش در سه ماهه اول سال 1400 مطابق ذیل است:

نمودار پرونده های انتظامی به تفکیک شکایت های واصله، صلح و سازش و اختلافات