کارشناسان رسمی
استان خراسان جنوبی

آدرس

تلفن تماس

مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان خراسان جنوبی در سال 1393 تشکیل شده و در حال حاضر دومین دوره هیئت مدیره آن در حال فعالیت است. هیئت مدیره این مرکز متشکل از 5 عضو اصلی و دو بازرس است. مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان خراسان جنوبی دارای 62 عضو در 19 رشته کارشناسی رسمی دادگستری است.

تعداد اعضای مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان خراسان جنوبی به تفکیک رشته کارشناسی رسمی

 

 

اعضای ادوار هیات مدیره:

دوره نام و نام خانوادگی سمت در هیأت مدیره
 

 

 

 

اول

محمدرضا اکبری رئیس
صادق رضایی نائب رئیس
مهدی تقوی مسئول امور مالی
احمد سورگی دبیر
حسین بهشتی نژاد عضو
مرتضی کاظمی بازرس
نرگس بهشتی نژاد بازرس
 

 

 

 

دوم

احمد بیکس رئیس
مهدی خزاعی عرب نائب رئیس
محمدحسین زراعتکار مسئول امور مالی
عقیل غائبی دبیر
سیدابوالحسن میرجلیلی عضو
مرتضی کاظمی بازرس
احمد رضایی بازرس
هیچ داده ای یافت نشد
جستجو