کارشناسان رسمی
استان خراسان جنوبی

آدرس

تلفن تماس

مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان خراسان جنوبی در سال 1393 تشکیل شده و در حال حاضر دومین دوره هیئت مدیره آن در حال فعالیت است. هیئت مدیره این مرکز متشکل از 5 عضو اصلی و دو بازرس است. مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان خراسان جنوبی دارای 62 عضو در 19 رشته کارشناسی رسمی دادگستری است.

تعداد اعضای مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان خراسان جنوبی به تفکیک رشته کارشناسی رسمی

 

 

اعضای ادوار هیات مدیره:

دورهنام و نام خانوادگیسمت در هیأت مدیره
 

 

 

 

اول

محمدرضا اکبریرئیس
صادق رضایینائب رئیس
مهدی تقویمسئول امور مالی
احمد سورگیدبیر
حسین بهشتی نژادعضو
مرتضی کاظمیبازرس
نرگس بهشتی نژادبازرس
 

 

 

 

دوم

احمد بیکسرئیس
مهدی خزاعی عربنائب رئیس
محمدحسین زراعتکارمسئول امور مالی
عقیل غائبیدبیر
سیدابوالحسن میرجلیلیعضو
مرتضی کاظمیبازرس
احمد رضاییبازرس
هیچ داده ای یافت نشد