کارشناسان رسمی
استان خوزستان

آدرس

تلفن تماس

مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان خوزستان در سال 1390 تشکیل شده و در حال حاضر سومین دوره هیئت مدیره آن در حال فعالیت است. هیئت مدیره این مرکز متشکل از 7 عضو اصلی و دو بازرس است. مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان خوزستان دارای 327 عضو فعال در 46 رشته کارشناسی رسمی است.

تعداد اعضای مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان خوزستان به تفکیک رشته کارشناسی رسمی

 

 

اعضای ادوار هیات مدیره:

دورهنام و نام خانوادگیسمت در هیأت مدیره
 

 

 

اول

محمدعلی مهرعلی پوررئیس
عبدالخالق سبحانینائب رئیس
عبدالسلام حمیدمسئول مالی
رضا فامیل مساجدیانعضو اصلی
سیدحسین خزاعیعضو اصلی
 

 

 

 

 

 

دوم

فریدون امیریرئیس
خسرو افضلی بهبهانینائب رئیس
اسماعیل بهادریمسئول مالی
مهرزاد پوربختیاردبیر
غلامرضا شانه سازانعضو اصلی
عبدالسلام حمیدعضو اصلی
شاهین مختاری نیاعضو اصلی
امیرمسعود سعدیبازرس
ذکیه معصومی خسروشاهیبازرس
 

 

 

 

 

 

سوم

محمد کرم زادهرئیس
اسماعیل بهادرینایب رئیس
امید فرازمسئول مالی
ارژنگ شیخ زادهدبیر
مهرزاد پوربختیارعضو اصلی
کوروش کردعضو اصلی
فروتن بهادری بیرگانیعضو اصلی
علی سردابیبازرس
امید عالی پوربازرس

بازرس علی البدل هیئت مدیره استان

بازرس علی البدل هیئت مدیره استان

بازرس هیئت مدیره استان

بازرس هیئت مدیره استان

عضو هیئت مدیره استان

مسئول مالی هیئت مدیره استان

دبیر هیئت مدیره استان

نایب رئیس هیئت مدیره استان

رئیس هیئت مدیره استان

پرونده های انتظامی

گزارش عملکرد مرکز کارشناسان رسمی استان خوزستان در سه ماهه اول سال 1400 در حوزه پرونده های شکایت واصله اشخاص از کارشناسان و پرونده های منجر به صلح و سازش در ادامه بیان شده است.

تعداد پرونده های شکایت واصله اشخاص از کارشناسان و پرونده های منجر به صلح و سازش در سه ماهه اول سال 1400 مطابق ذیل است:

نمودار پرونده های انتظامی به تفکیک شکایت های واصله، صلح و سازش و اختلافات