کارشناسان رسمی
استان سمنان

آدرس

تلفن تماس

مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان سمنان در سال 1391 تشکیل شده و در حال حاضر سومین دوره هیئت مدیره آن در حال فعالیت است. هیئت مدیره این مرکز متشکل از 5 عضو اصلی و دو بازرس است. مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان سمنان دارای 136 عضو فعال در 24 رشته کارشناسی رسمی است.

تعداد اعضای مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان سمنان به تفکیک رشته کارشناسی رسمی

 

 

اعضای ادوار هیات مدیره:

دوره نام و نام خانوادگی سمت در هیأت مدیره
 

 

 

اول

فرج اله آلبویه رئیس
نعمت اله مسلمی فر نائب رئیس
محمود تراز خزانه دار
امیر رضوی منشی
حسن اعوانی بازرس
مجید برهانی بازرس
 

 

 

 

دوم

فرج اله آلبویه رئیس
سید احمد پاکزادیان نائب رئیس
محمود تراز مسئول مالی
اکبر سبحانی دبیر
احمد عباسی عضو
مجید برهانی بازرس
حسن نورانیان بازرس
 

 

 

 

 

سوم

سیداحمد پاکزادیان رئیس
محمود اسکندری نایب رئیس
روح اله ملک جعفریان دبیر
مجید مداح مسئول امور مالی
حمیدرضا امامی عضو
عبدالحسین نبوی عضو
علی طاهریان عضو
گل بابا بنائیان سفید بازرس
غلامرضا شاکری بازرس

رئیس هیئت مدیره استان

نائب رئیس هیئت مدیره استان

دبیر هیئت مدیره استان

مسئول مالی هیئت مدیره استان

عضو هیئت مدیره استان

بازرس هیئت مدیره استان

بازرس هیئت مدیره استان

پرونده های انتظامی

گزارش عملکرد مرکز کارشناسان رسمی استان سمنان در سه ماهه اول سال ۱۴۰۰ در حوزه  عملکرد در مدیریت امور کارشناسان در ادامه بیان شده است.

 

عملکرد در مدیریت امور کارشناسان در سه ماهه اول سال ۱۴۰۰ مطابق ذیل است:

نمودار آمار عملکرد در مدیریت امور کارشناسان

جستجو