کارشناسان رسمی
استان فارس

آدرس

تلفن تماس

مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان فارس در سال 1387 تشکیل شده و در حال حاضر چهارمین دوره هیئت مدیره آن در حال فعالیت است. هیئت مدیره این مرکز متشکل از 7 عضو اصلی و دو بازرس است. مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان فارس دارای 438 عضو فعال در 61 رشته کارشناسی رسمی است.

تعداد اعضای مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان فارس به تفکیک رشته کارشناسی رسمی

 

 

اعضای ادوار هیات مدیره:

دوره نام و نام خانوادگی سمت در هیأت مدیره
 

 

 

 

اول

احمد علی دباغ رئیس
فیروز قجری نایب رئیس
حسن عبداله پور مسوول مالی
عباس واقفی عضو هیات مدیره
اسماعیل زاهدی کشکولی عضو هیات مدیره
عبدالمجید اسدی بازرس
فریبرز گلی پور بازرس
 

 

 

 

دوم

احمد علی دباغ رئیس
عبدالمجید اسدی عضو هیات مدیره
حسن عبداله پور مسوول مالی
سیروس آقایی عضو هیات مدیره
فیروز  قجری نایب رئیس
فریبرز گلی پور بازرس
 

 

 

 

 

سوم

بهنام نژند رئیس
ضرغام افکاری مسوول مالی
حمید رضا روستاپور عضو هیات مدیره
محمد حسن ترابی اردکانی نایب رئیس
عبدالحسین شمس زاده عضو هیات مدیره
شمس الدین صفرپور عضو هیات مدیره
علیرضا علی بیگی بازرس
اسفندیار فرهمند بازرس
 

 

 

 

 

 

 

چهارم

محمد حسین میرشکاری رئیس
فریبرز گلی پور نایب رئیس
علیرضا کشت کاران دبیر
علیرضا علی بیگی مسئول مالی
محمود پیران عضو
محمد جواد عسگری عضو
اسفندیار فرهمند عضو
احمد قربانی عضو
مهرداد  کرمی عضو
ابراهیم حفار بازرس
اسماعیل خوشبخت بازرس

رئیس هیئت مدیره استان

نائب رئیس هیئت مدیره استان

دبیر هیئت مدیره استان

مسئول مالی هیئت مدیره استان

عضو هیئت مدیره استان

بازرس هیئت مدیره استان

بازرس هیئت مدیره استان

بازرس علی البدل هیئت مدیره استان

بازرس علی البدل هیئت مدیره استان

پرونده های انتظامی

گزارش عملکرد مرکز کارشناسان رسمی استان فارس در سه ماهه اول سال ۱۴۰۰ در حوزه خدمات معاضدتی ارائه شده به تفکیک رشته کارشناسی، تعداد کارشناسان کشیک به تفکیک رشته کارشناسی و کار کارشناسی جذب شده به تفکیک دستگاه متقاضی در ادامه بیان شده است.

 

خدمات معاضدتی ارائه شده به تفکیک رشته کارشناسی در سه ماهه اول سال ۱۴۰۰ مطابق ذیل است:

خدمات معاضدتی ارائه شده به تفکیک رشته کارشناسی

 

 

تعداد کارشناسان کشیک به تفکیک رشته کارشناسی در سه ماهه اول سال ۱۴۰۰ مطابق ذیل است:

تعداد کارشناسان کشیک به تفکیک رشته کارشناسی

 

 

کار کارشناسی جذب شده به تفکیک دستگاه متقاضی در سه ماهه اول سال ۱۴۰۰ مطابق ذیل است:

کار کارشناسی جذب شده به تفکیک دستگاه متقاضی

جستجو