کارشناسان رسمی
استان قـم

آدرس

تلفن تماس

مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان قم در سال 1390 تشکیل شده و در حال حاضر سومین دوره هیئت مدیره آن در حال فعالیت است. هیئت مدیره این مرکز متشکل از 7 عضو اصلی و دو بازرس است. مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان قم دارای 136 عضو فعال در 30 رشته کارشناسی رسمی است.

اعضای مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان قم

 

 

اعضای ادوار هیات مدیره:

دوره نام و نام خانوادگی سمت در هیأت مدیره
 

 

 

اول

سیدابوالفضل رضایی دلیجانی رئیس هیات مدیره
سیدمحمدکاظم موسوی ملکی نایب رئیس
مهدی عبدالهی عضو هیات مدیره
سیدمحمدحسین موسوی عضو هیات مدیره
مهدی بختیاری مسئول امور مالی
 

 

 

 

دوم

سیدمحمدکاظم موسوی ملکی رئیس هیات مدیره
غلامحسین صلصالی نایب رئیس
مهدی بختیاری عضو هیات مدیره
محمد اندیشمند دبیر
سیدمهدی روحانی مسئول امور مالی
وجیهه احمدی پزوه بازرس
محمد جعفری بازرس
 

 

 

 

 

سوم

غلامحسین صلصالی رئیس
سیدمهدی روحانی نایب رئیس
محمد اندیشمند دبیر
هوشنگ عاشقی اسکوئی مسئول امور مالی
علیرضا حاجی علی گل عضو
علی دلدار بازرس
محمدعلی واثقی نیا بازرس
مرتضی داوودی عضو علی البدل
سید مجید فارغیان قمی عضو علی البدل

رئیس هیئت مدیره استان

نائب رئیس هیئت مدیره استان

مسئول مالی هیئت مدیره استان

عضو هیئت مدیره استان

بازرس هیئت مدیره استان

بازرس هیئت مدیره استان

بازرس علی البدل هیئت مدیره استان

بازرس علی البدل هیئت مدیره استان

پرونده های انتظامی

گزارش عملکرد مرکز کارشناسان رسمی استان قم در سه ماهه اول سال ۱۴۰۰ در  حوزه پرونده های شکایت واصله اشخاص از کارشناسان و پرونده های منجر به صلح و سازش در ادامه بیان شده است.

 

تعداد پرونده های شکایت واصله اشخاص از کارشناسان و پرونده های منجر به صلح و سازش در سه ماهه اول سال ۱۴۰۰ مطابق ذیل است:

نمودار پرونده های انتظامی به تفکیک شکایت های واصله، صلح و سازش و اختلافات

هیچ داده ای یافت نشد
جستجو