کارشناسان رسمی
استان لرستان

آدرس

تلفن تماس

مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان لرستان در سال 1385 تشکیل شده و در حال حاضر سومین دوره هیات مدیره آن در حال فعالیت است. هیئت مدیره این مرکز متشکل از 7 عضو اصلی و دو بازرس است. مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان لرستان دارای 263 عضو در 43 رشته کارشناسی رسمی است.

تعداد اعضای مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان لرستان به تفکیک رشته کارشناسی رسمی

 

 

اعضای ادوار هیات مدیره:

دوره

نام و نام خانوادگی

سمت در هیأت مدیره

 

 

 

 

اول

محمدرضا نظری

رئیس

کورش میرزاوند

نایب رئیس

همایون بازوند

عضو

کورش حیدری

عضو

سعدی پدرام

عضو

همت اله محمد خانی

بازرس

 

 

 

 

 

دوم

محمدرضا نظری

رئیس

کورش میرزاوند

نایب رئیس

سعدی پدرام

عضو

مجتبی جعفری

عضو

علی زارعی فر

عضو

افشین کردستانی

بازرس

طاهره نیک نژاد

بازرس

 

 

 

 

 

 

سوم

غلامرضا گودرزی

رئیس

علی زارعی فر

نایب رئیس

افشین کردستانی

دبیر

حسن صالحی

مسئول امور مالی

احمد عبدی پور

عضو اصلی

اسد اله ابدالی

عضو اصلی

رضا یگانه بنا

عضو اصلی

همایون بازوند

بازرس

رئیس هیئت مدیره استان لرستان، نائب رئیس دوم شورای عالی کارشناسان، رئیس کمیسیون صلاحیت های کارشناسی

نائب رئیس هیئت مدیره استان

مسئول مالی هیئت مدیره استان

دبیر هیئت مدیره استان

عضو هیئت مدیره استان

بازرس هیئت مدیره استان

بازرس هیئت مدیره استان

بازرس علی البدل هیئت مدیره استان

بازرس علی البدل هیئت مدیره استان

جستجو