کارشناسان رسمی
استان هرمزگان

آدرس

تلفن تماس

مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان هرمزگان در سال 1393 تشکیل شده و در حال حاضر دومین دوره هیئت مدیره آن در حال فعالیت است. هیئت مدیره این مرکز متشکل از 5 عضو اصلی و دو بازرس است. مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان هرمزگان دارای 108 عضو فعال در 20 رشته کارشناسی رسمی دادگستری است.

تعداد اعضای مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان هرمزگان به تفکیک رشته کارشناسی رسمی

 

 

اعضای ادوار هیات مدیره:

دوره

نام و نام خانوادگی

سمت در هیأت مدیره

 

 

 

 

 

اول

کیومرث نظامی

رئیس

محمد قاسمی

نائب رئیس

علی مهران زاده

مسئول مالی

صدیقه زنداستا

دبیر

فخری الهیاری

عضو

کیوان فداکار

بازرس

پارسا پروین

بازرس

 

 

 

 

 

 

دوم

علی مهران زاده

رئیس

مهدی رضایی سردره

نائب رئیس

طیب طبیب زاده

مسئول امور مالی

حامد بدخشانی

دبیر

محسن عطاری

عضو

عبدالعلی پلاسی زاده

بازرس

آرش جواهری

بازرس

رئیس هیئت مدیره استان

نائب رئیس هیئت مدیره استان

دبیر هیئت مدیره استان

مسئول مالی هیئت مدیره استان

عضو هیئت مدیره استان

بازرس هیئت مدیره استان

بازرس هیئت مدیره استان

بازرس علی البدل هیئت مدیره استان

بازرس علی البدل هیئت مدیره استان

پرونده های انتظامی

گزارش عملکرد مرکز کارشناسان رسمی استان هرمزگان در سه ماهه اول سال ۱۴۰۰ در حوزه  تعداد پرونده های شکایت واصله اشخاص از کارشناسان و پرونده های منجر به صلح و سازش در ادامه بیان شده است.

نمودار تعداد پرونده های شکایت واصله اشخاص از کارشناسان و پرونده های منجر به صلح و سازش در سه ماهه اول سال ۱۴۰۰ مطابق ذیل است:

 

نمودار پرونده های انتظامی به تفکیک شکایت های واصله، صلح و سازش و اختلافات

جستجو