کارشناسان رسمی
استان همدان

آدرس

تلفن تماس

مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان همدان در سال 1395 تشکیل شده و در حال حاضر دومین دوره هیات مدیره آن در حال فعالیت است. هیئت مدیره این مرکز متشکل از 7 عضو اصلی و دو بازرس است. مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان همدان دارای 188 عضو فعال در 40 رشته کارشناسی رسمی است.

تعداد اعضای مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان همدان به تفکیک رشته کارشناسی رسمی

 

 

اعضای ادوار هیات مدیره:

دوره

نام و نام خانوادگی

سمت در هیأت مدیره

 

 

 

 

 

 

اول

حمید گلی پور

رئیس

سعید یزدانی

نایب رئیس

مهدی مجیدی

عضو

محمدرضا حیدری

مسئول مالی

علی زارعی

دبیر

علی گلپریان

بازرس

عبداله حمیدی

بازرس

 

 

 

 

 

 

دوم

محمدرضا حیدری

رئیس

رضا عظیمی کهن

نایب رئیس

مهدی مجیدی

دبیر

ناصر محققی

مسئول امور مالی

علی زارعی

عضو

حمید گلی پور

عضو

سیدمحمدحسن حسینی پارسا

عضو

رئیس هیئت مدیره استان

نائب رئیس هیئت مدیره استان

دبیر هیئت مدیره استان

مسئول مالی هیئت مدیره استان

عضو هیئت مدیره استان

بازرس هیئت مدیره استان

بازرس هیئت مدیره استان

بازرس علی البدل هیئت مدیره استان

بازرس علی البدل هیئت مدیره استان

جستجو