کارشناسان رسمی
استان کردستان

آدرس

تلفن تماس

مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان کردستان در سال 1395 تشکیل شده و در حال حاضر سومین دوره هیئت مدیره آن در حال فعالیت است. هیئت مدیره این مرکز متشکل از 5 عضو اصلی و دو بازرس است. مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان کردستان دارای 196 عضو فعال در 36 رشته کارشناسی رسمی است.

تعداد اعضای مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان کردستان ه تفکیک رشته کارشناسی رسمی

 

 

اعضای ادوار هیات مدیره:

دوره نام و نام خانوادگی سمت در هیأت مدیره
 

 

 

اول

ساسان پرهیزکار رئیس
روشنک رادپور نایب رئیس
روناک محمدمرادی مالی
فرزین مرادویسی منشی
علی حسن زاده عضو اصلی
رحیم غلامپور علی البدل
 

 

 

 

 

دوم

علی حسن زاده رئیس
عادل مهی نایب رئیس
فرزین مرادویسی مالی
طالب یوسفی منشی
بهرام فتحی عضو اصلی
رحیم غلامپور علی البدل
بهنام عطایی بازرس
فاروق مرادخانی بازرس
 

 

 

 

 

 

سوم

سیروان صیدی نوره رئیس
فؤاد مصطفی نژاد نایب رئیس
شاهو شاهوی مسئول امور مالی
سهراب شهنازی دبیر
عطاء امینی عضو
بهرام فتحی عضو
بابک معروفی عضو
علی حسن زاده بازرس
فرزین مرادویسی بازرس

رئیس هیئت مدیره استان

دبیر هیئت مدیره استان

مسئول مالی هیئت مدیره استان

بازرس هیئت مدیره استان

بازرس علی البدل هیئت مدیره استان

بازرس علی البدل هیئت مدیره استان

پرونده های انتظامی

گزارش عملکرد مرکز کارشناسان رسمی استان کردستان در سه ماهه اول سال ۱۴۰۰ در  حوزه پرونده های شکایت واصله اشخاص از کارشناسان و پرونده های منجر به صلح و سازش در ادامه بیان شده است.

 

تعداد پرونده های شکایت واصله اشخاص از کارشناسان و پرونده های منجر به صلح و سازش در سه ماهه اول سال ۱۴۰۰ مطابق ذیل است:

نمودار پرونده های انتظامی به تفکیک شکایت های واصله، صلح و سازش و اختلافات

 

 

نمودار کار کارشناسی جذب شده به تفکیک دستگاه متقاضی در سه ماهه اول سال ۱۴۰۰ مطابق ذیل است:

نمودار کار کارشناسی جذب شده به تفکیک دستگاه متقاضی

جستجو