کارشناسان رسمی
استان کردستان

آدرس

تلفن تماس

مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان کردستان در سال 1395 تشکیل شده و در حال حاضر سومین دوره هیئت مدیره آن در حال فعالیت است. هیئت مدیره این مرکز متشکل از 5 عضو اصلی و دو بازرس است. مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان کردستان دارای 196 عضو فعال در 36 رشته کارشناسی رسمی است.

تعداد اعضای مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان کردستان ه تفکیک رشته کارشناسی رسمی

 

 

اعضای ادوار هیات مدیره:

دورهنام و نام خانوادگیسمت در هیأت مدیره
 

 

 

اول

ساسان پرهیزکاررئیس
روشنک رادپورنایب رئیس
روناک محمدمرادیمالی
فرزین مرادویسیمنشی
علی حسن زادهعضو اصلی
رحیم غلامپورعلی البدل
 

 

 

 

 

دوم

علی حسن زادهرئیس
عادل مهینایب رئیس
فرزین مرادویسیمالی
طالب یوسفیمنشی
بهرام فتحیعضو اصلی
رحیم غلامپورعلی البدل
بهنام عطاییبازرس
فاروق مرادخانیبازرس
 

 

 

 

 

 

سوم

سیروان صیدی نورهرئیس
فؤاد مصطفی نژادنایب رئیس
شاهو شاهویمسئول امور مالی
سهراب شهنازیدبیر
عطاء امینیعضو
بهرام فتحیعضو
بابک معروفیعضو
علی حسن زادهبازرس
فرزین مرادویسیبازرس

رئیس هیئت مدیره استان

دبیر هیئت مدیره استان

مسئول مالی هیئت مدیره استان

بازرس هیئت مدیره استان

بازرس علی البدل هیئت مدیره استان

بازرس علی البدل هیئت مدیره استان

پرونده های انتظامی

گزارش عملکرد مرکز کارشناسان رسمی استان کردستان در سه ماهه اول سال ۱۴۰۰ در  حوزه پرونده های شکایت واصله اشخاص از کارشناسان و پرونده های منجر به صلح و سازش در ادامه بیان شده است.

 

تعداد پرونده های شکایت واصله اشخاص از کارشناسان و پرونده های منجر به صلح و سازش در سه ماهه اول سال ۱۴۰۰ مطابق ذیل است:

نمودار پرونده های انتظامی به تفکیک شکایت های واصله، صلح و سازش و اختلافات

 

 

نمودار کار کارشناسی جذب شده به تفکیک دستگاه متقاضی در سه ماهه اول سال ۱۴۰۰ مطابق ذیل است:

نمودار کار کارشناسی جذب شده به تفکیک دستگاه متقاضی